Dr hab. inż. Paweł MajdaWydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Wyniki egzaminów i/lub zaliczeń znajdziesz na stronie:

www.edziekanat.zut.edu.pl/WU/

Wyniki zaliczeń ćwiczeń laboratoryjnych:

Począwszy od zimowego semestru 2016/2017 oceny zaliczeń ćwiczeń laboratoryjnych (wszystkich przewidzianych harmonogramem do zrealizowania w danym semestrze) będą umieszczane w systemie e-dziekanat w zakładce; oceny cząstkowe.
Interpretacja umieszczonej tam oceny jest następująca:
  • Ocena pozytywna tj. >=3,0 oznacza; student był obecny na zajęciach, oddał sprawozdanie i zaliczył.
  • Ocena niedostateczna tj. <=2,5 oznacza; student był nieobecny na zajęciach lub nie oddał sprawozdania lub nie zaliczył.
  • Oczywiście ocena niedostateczna, dla tzw. spadochroniarzy :), oznacza odrabianie ćwiczenia, łącznie z ponownym zdobyciem obecności w kolejnych latach kontynuacji procesu studiowania na naszym Wydziale.


Studia stacjonarne oraz niestacjonarne - lato 2015/2016

MT1-21
Zip2-L13
T1-21
M1-21
M1n-21

Studia stacjonarne oraz niestacjonarne - zima 2015/2016

M1n
T1n
ZIP1
ZIP1 - WI
M1

Studia stacjonarne - lato 2014/2015

M1-21
ZIP2-L13
MT1-21
T1-21

Studia stacjonarne - zima 2014/2015

M1-21
M1-22
ZIP1-31
ZIP2L-13

Studia niestacjonarne - zima 2014/2015

Tn1-21
Mn1-31
ZIPn1-31

Sudia stacjonarne - lato 2013/2014

M1-21
MT1-21
T1-21
ZIP2-13

Studia niestacjonarne - lato 2013/2014

M1n-21
Zip2n-13

Sudia stacjonarne - zima 2013/2014

M1-21
M1-22
ZIP1-3x
ZIP2-L13

Studia niestacjonarne - zima 2013/214

M1n-31
T1n-21
ZIP1n-31