Dr hab. inż. Paweł MajdaWydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Warunkiem dopuszczenia do zajęć jest przygotowanie z części teoretycznej.


Materiały dydaktyczne


W2 - Centrum Mechatroniki,
HT - hala technologiczna,
030 - budynek WIMiM

Prowadzący ćwiczenia laboratoryjne

Dr hab. inż. Paweł MajdaPM
Dr hab. inż. Marcin ChodźkoMCH
Dr hab. inż. Arkadiusz ParusAP
Dr inż. Tomasz OsipowiczTO
Mgr inż. Emilia Bachtiak RadkaEBR
Dr inż. Marek GrudzińskiMG
Dr inż. Krzysztof FilipowiczKF
Dr inż. Jacek ZapłataJZ
Dr inż. Eliza Jarysz-KamińskaEJK
Mgr inż. Monika NowakMN
Mgr Monika WożniakMW
Mgr inż. Waldemar Szydłowski

WS