Dr hab. inż. Paweł MajdaWydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki