Dr hab. inż. Paweł MajdaWydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Najważniejsze prace w zakresie praktyki inżynierskiej


 • Majda P.: Badanie drgań w różnych punktach pomiarowych laserowej przecinarki CNC Diament Fiber wg zamówienia nr 89/S/15/ZW firmy Eckert. Sprawozdanie z badań numer 05/2015 Laboratorium Badań Maszyn i Urządzeń Mechanicznych dla firmy Eckert, Szczecin 2015.
 • Majda P.: Badanie dokładności i powtarzalności pozycjonowania osi X laserowej przecinarki CNC Diament Fiber dla firmy Eckert. Sprawozdanie z badań numer 03/2015 Laboratorium Badań Maszyn i Urządzeń Mechanicznych dla firmy Eckert, Szczecin 2015.
 • Pawełko P., Majda P.: Opinia stwierdzająca wdrożenie nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej. Opinia wykonana na zlecenie firmy F. P. WENGLON Sp. z o. o., sp. k., Szczecin, listopad 2013.
 • Majda P., Pawełko P.: Opinia biegłego sądowego dla Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, I Wydział Cywilny, pl. Żołnierza Polskiego 16 w sprawie sygn. akt I C 2550/09 nt.: Sprawdzenia dokładności wskazań czasu dla chronometru, Szczecin, wrzesień 2012.
 • Majda P.: Opinia o innowacyjności wystawiona przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut Technologii Mechanicznej, dla przedsiębiorstwa PUH IMPERIAL ZPCHr, Donat Król, Dariusz Król Sp. j., ul. Kołobrzeska 8e, 78-200 Białogard dotycząca technologii: Automat SPRINT 42 Fanuc Linear oraz czterosiowa tokarka numeryczna CTX alpha 500, Szczecin 25.04.2012.
 • Majda P., Pawełko P.: Opinia o innowacyjności wystawiona przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut Technologii Mechanicznej, dla przedsiębiorstwa F. P. WENGLON Sp. z o.o., ul. Sielska 21, 71-365 Szczecin pt.: Polepszenie stabilności wymiarowo-kształtowej kompozytowych narzędzi ortopedycznych, Szczecin 05,09,2011.
 • Pajor M., Chodźko M., Majda P., Pawełko P.: Badania związane z oceną wibracji występujących w obrabiarkach CNC dla celów poprawy ich parametrów eksploatacyjnych. Praca wykonana na zamówienie Centrum Badawczo-Konstrukcyjnego Obrabiarek w Pruszkowie, maj 2010 Pruszków.
 • Majda P., Jastrzębski R.: Międzylaboratoryjne badania porównawcze (Laboratorium Badań Maszyn i Urządzeń Mechanicznych - ZUT a Laboratorium Badań Hydrauliki Siłowej i Obrabiarek Centrum Badawczo Konstrukcyjne Obrabiarek Sp. z o.o. w Pruszkowie: Pomiary dokładności i powtarzalności pozycjonowania osi X, Y i Z prototypu frezarki FV2, marzec 2010, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
 • Jastrzębski D., Majda P., Pawełko P., Szwengier G: Badania modelowe – metodą elementów skończonych – służące optymalizacji układu prowadnicowego centrum obróbkowego frezarskiego. Praca wykonana na zamówienie Centrum Badawczo-Konstrukcyjnego Obrabiarek w Pruszkowie, Szczecin – Pruszków 2007.
 • Majda P., Pawełko P.: Umowa o dzieło nr 70/2007. Przeprowadzenie obliczeń sprawdzających oraz wykonanie projektu konstrukcyjnego węzła napędu okorowarki. Dla Mont-Stal Sp.z.o.o. ul. Fabryczna 4, 72-010 Police, Szczecin, kwiecień 2007.
 • Wróblewski T., Majda P.: Analiza statyczno - wytrzymałościowa korowarki. Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Szczecińska 024-9563/6-6-03-35, na zlecenie Mont-Stal Police dla Kronospan Szczecinek. Szczecin, wrzesień 2006.
 • Majda P.: Umowa o dzieło pt.: Obliczenia metodą elementów skończonych – kolan rurociągów ciepłowniczych. W ramach umowy nr 4/2006 dla ZPU Mędzyrzecz Sp. z o. o., Szczecin, sierpień 2006.
 • Projekt celowy Nr 6 T12 2004 C/06488 zad. 23 – Obliczenia sprawdzające MES. Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o. o., Szczecin, lipiec 2005.
 • Majda P.: Optymalizacja długości stref kompensacyjnych dla elementów kompensacji naturalnej stosowanych na sieciach ciepłowniczych preizolowanych, Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Szczecińska, DT/616/P/2004 dla ZPU Mędzyrzecz Sp. z o. o., Szczecin, marzec 2004.