Dr hab. inż. Paweł MajdaWydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Projekty badawcze


 • Projekt badawczy nr N N504 670440: Rozwój metod kalibracji obrabiarek sterowanych numerycznie, czas realizacji 2011-2014, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki (kierownik)
 • Projekt badawczy nr N N502 665240: Metodyka obliczeń i doświadczalnych badań właściwości układów nośnych obrabiarek w wielu punktach przestrzeni obróbki, czas realizacji 2011-2014, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki (wykonawca)
 • Projekt badawczy nr N502 448639: Rozwój metod poprawy dokładności przestrzennego pozycjonowania obrabiarek CNC, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki (wykonawca)
 • Projekt badawczy N N502 280737 czas realizacji 2009-2012: Badanie i korygowanie wpływu cieplnych właściwości obrabiarek na dokładność kształtowania przedmiotów obrabianych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie \ Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki (wykonawca).
 • Projekt rozwojowy nr R03 0050 06: Budowa prototypowego systemu do badań mikroobróbki skrawaniem - badania i modelowanie procesu, Politechnika Szczecińska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, (wykonawca)
 • Projekt rozwojowy nr R03 042 02; Opracowanie i badania prototypu obrabiarkowego zespołu posuwowego z napędami liniowymi sterowanego w dwóch osiach z układu CNC o otwartej architekturze, Projekt realizowany w ramach współpracy: Instytutu Automatyki Przemysłowej (Zakład Automatyki), Wydziału Elektrycznego PS oraz Instytutu Technologii Mechanicznej (Zakład Układów Mechatronicznych), Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki PS,(wykonawca).
 • Projekt badawczy N N503 186036 "Koncepcja i opracowanie konstrukcji mechatronicznej obrabiarki mobilnej" - realizowany w latach 2009-2012 w Instytucie Technologii Mechanicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (wykonawca).
 • Projekt badawczy N N503 1086 33 Tytuł: Analiza skuteczności wybranych metod podnoszenia wibrostabilności systemu obrabiarka - proces skrawania, przy obróbce narzędziami o dużej podatność. Politechnika Szczecińska, Wydział Mechaniczny (wykonawca).
 • Projekt badawczy rozwojowy R03 0031 04 Tytuł: System wspomagający projektowanie procesów obróbki skrawaniem ze względu na zjawiska dynamiczne. Politechnika Szczecińska, Wydział Mechaniczny (wykonawca).
 • Projekt badawczy nr N503 147634 „Badania i korygowanie wpływu właściwości geometrycznych obrabiarki skrawającej na dokładność kształtowania przedmiotów obrabianych” realizowany w latach 2008-2011 w Instytucie Technologii Mechanicznej, Politechnika Szczecińska, Wydział Mechaniczny (kierownik).
 • Projekt badawczy N N501 0092 33 Tytuł: Dynamika stalowo-betonowych belek zespolonych, realizowany w latach 2008-2011, Politechnika Szczecińska, Wydział Mechaniczny, (wykonawca).
 • Projekt rozwojowy R03 026 01 czas realizacji 2006÷2009; wykonawca; „Metodyka projektowych obliczeń i badań nowoczesnych układów prowadnicowych obrabiarek”, Politechnika Szczecińska \ Wydział Mechaniczny (obecnie ZUT w Szczecinie), (wykonawca).
 • Projekt badawczy Nr 4 T07D 028 27; czas realizacji 2004÷2007; wykonawca; Badanie i korygowanie wpływu mechanicznych właściwości obrabiarek na dokładność kształtowania przedmiotów obrabianych, Politechnika Szczecińska, Wydział Mechaniczny, (wykonawca).
 • Projekt badawczy nr 5 T07D 018 25: Identyfikacja sił skrawania, Politechnika Szczecińska, Wydział Mechaniczny, 2007 (wykonawca).
 • Projekt badawczy rozwojowy nr R03 025 01 pt.: Opracowanie technologii regeneracji obręczy kół z wkładkami elastycznymi zestawów kołowych pojazdów szynowych na tokarkach podtorowych z napędem ciernym 3 rolkowym, Politechnika Szczecińska, Wydział Mechaniczny, 2007 (wykonawca).
 • Projekt badawczy promotorki nr 4 T07A 022 28.: Modelowanie zakładkowych połączeń klejonych z uwzględnieniem czynników materiałowych i technologicznych, Politechnika Szczecińska \ Wydział Mechaniczny, 2006 (wykonawca).
 • Projekt badawczy celowy nr ROW-II-038/2005 pt.: Opracowanie konstrukcji i wdrożenie tokarki podtorowej TUP-650H dla Koltech Racibórz, Politechnika Szczecińska, Wydział Mechaniczny, październik 2006 (wykonawca).
 • Praca rozwojowa w ramach projektu MULTIPROTECT (6 Program Ramowy Unii Europejskiej) 3-23-9375/13-00-00. Opracowania statystyczne z wykorzystaniem sieci neuronowych, wyników pomiarów termoanalitycznych,Politechnika Szczecińska, Wydział Mechaniczny, Szczecin 2006.