Dr hab. inż. Paweł MajdaWydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Nagrody i wyróżnienia


  • Zespołowa nagroda I stopnia Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2014, Szczecin 14.10.2015.
  • Wyróżnienie specjalne w konkursie ACADEMIA 2015 dla najlepszej publikacji akademickiej i naukowej za współautorstwo książki: Metrologia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, ISBN 978-83-208-2175-8, Warszawa 2014. Warszawa 15.05.2015.
  • Indywidualna nagroda III stopnia Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za osiągnięcia naukowe, Szczecin 22.10.2013.
  • Indywidualna nagroda III stopnia Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za osiągnięcia naukowe, Szczecin 15.10.2012.
  • Indywidualna nagroda III stopnia Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za osiągnięcia naukowe, Szczecin 14.10.2011.
  • Indywidualna nagroda II stopnia Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za osiągnięcia naukowe, Szczecin 14.10.2009.
  • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału Mechanicznego Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 04.07.2006