Dr hab. inż. Paweł MajdaWydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Laboratorium Badań Dokładności Maszyn Technologicznych - LBDMT


Kontakt

Laboratorium Badań Dokładności Maszyn Technologicznych (LBDMT) od 24-11-2015 r. wchodzi w skład struktury organizacyjnej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Cel funkcjonowania laboratorium:
Główny obszar działalności to walidacja i opracowanie nowych metod badań maszyn technologicznych oraz podwykonawstwo prac naukowych realizowanych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Wykonanie prac zleconych z przemysłu oraz innych ośrodków naukowych krajowych i zagranicznych jest także możliwe.
Wyposażenie laboratorium pozwala prowadzić badania i prace zlecone w zakresie:
•    ocena dokładności przestrzennego pozycjonowania elementów wykonawczych maszyn technologicznych (ang. volumetric error),
•    testy obrabiarek wg ISO-230/2, ISO-230/3, ISO-230/4, ISO-230/7,
•    pomiarów prostoliniowości, prostoliniowości ze skręceniem, płaskości i prostopadłości wzajemnej linii poziomnicami elektronicznymi,
•    pomiarów współrzędnościowych z użyciem CMM,
•    sztywności statycznej oraz drgań maszyn.
Zakres oraz źródła finansowania:
•    Działalność statutowa Instytutu Technologii Mechanicznej
•    Dotacje Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
•    Projekty badawcze finansowane przez MNiSW, NCBR i NCN
Struktura organizacyjna i skład osobowy:
•    Dr hab. inż. Paweł Majda - kierownik, wykonujący badania
•    Mgr inż. Karol Miądlicki - wykonujący badania, specjalista w zakresie integracji sterowników CNC z wynikami badań dokładności maszyn
•    Mgr inż. Waldemar Szydłowski - wykonujący badania

Badania dokładności geometrycznej i kinematycznej mszyn technologicznych

Prezentacja - pobierz