Dr hab. inż. Paweł MajdaWydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Badanie dokładności i powtarzalności pozycjonowania wg ISO 230-2


Celem niniejszego badania jest sklasyfikowanie badanej maszyny ze względu na możliwość realizacji obróbki dokładnej. Po tych badania uzyskane zostaną informacje, które pozwolą określić maszynę czy jest precyzyjną czy jest tzw. maszyną zwykłej dokładności. Oczywiście uzyskane w wyniku badań wartości odpowiednich błędów będą mogły być wykorzystane do softwerowej kompensacji błędów pozycjonowania osi obrabiarki w układzie sterowania CNC.


Przedmiotowe badanie zostanie wykonane z użyciem interferometru laserowego XL80 firmy Renishaw. Pomiarowi podlegają odchyłki od zadanego (programowanego przez operatora obrabiarki) przemieszczenia w ustalonych punktach badanej osi. Widok interferometru laserowego będącego na wyposażeniu Laboratorium Badań Dokładności Maszyn Technologicznych w Szczecinie przedstawia poniższy rysunek. Laboratorium posiada opracowaną procedurę szacowania niepewności przedmiotowego pomiaru.obrazek


obrazek


Widok systemu pomiarowego XL80