Dr hab. inż. Paweł MajdaWydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Badanie dryftu termicznego obrabiarek wg ISO 230-3


Pomiary dryftu termicznego wykonuje się zgodnie z ISO 230-3. Dryft rozumiany jest, jako zakres charakterystyki względnego przemieszczenia (translacyjnego i rotacyjnego) wrzeciona i głowicy narzędziowej wyznaczony dla konkretnych warunków temperaturowych obrabiarki w dziedzinie czasu. Test wykonywany jest najczęściej przy stałej prędkości obrotowej wrzecion. Test wykonuje się dla prędkości odpowiadającej 50% prędkości maksymalnej. Podczas pomiarów rejestrowany jest także zakres zmian temperatury zwłaszcza elementów napędu głównego. Do pomiarów względnych przemieszczeń translacyjnych i rotacyjnych używa się pojemnościowych czujników przemieszczenia i trzpienia wzorcowego. Wynikiem pomiarów jest dryft osi X, Y i Z oraz zmiany prostopadłości wynikające z dryftu w płaszczyźnie XZ oraz YZ (tilt). 

obrazek


Układ do badań dryftu termicznego obrabiarek