Dr hab. inż. Paweł MajdaWydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

O mnieStudia na Politechnice Szczecińskiej (PS) rozpocząłem w roku 1996 na Wydziale Mechanicznym i ukończyłem je w październiku 2001 r. z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując stopień magistra inżyniera w zakresie obrabiarki i urządzenia technologiczne. Bezpośrednio po ukończeniu studiów magisterskich rozpocząłem studia doktoranckie na Wydziale Mechanicznym PS. Stopień doktora nauk technicznych uzyskałem 4 lipca 2006 r. po publicznej obronie pracy pt. „Modelowanie konstrukcyjnych połączeń klejonych na zakładkę”, napisanej pod kierunkiem dr. hab. inż. Witolda Biedunkiewicza prof. PS. Praca ta uzyskała wyróżnienie Rady Wydziału Mechanicznego PS. W październiku 2006 r. zostałem zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Inżynierii Jakości i Zarządzania Instytutu Technologii Mechanicznej (ITM) PS, a od 1 września 2007 r. awansowałem na stanowisko adiunkta, na którym pracuję do chwili obecnej, także po przemianowaniu PS na Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (ZUT) w Szczecinie. Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie uchwałą z dnia 18.12.2012 nadała mi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie: nauki techniczne, dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn w specjalności: metrologia.

Pod moim kierunkiem funkcjonuje obecnie Laboratorium Badań Dokładności Maszyn Technologicznych (LBDMT) ITM ZUT w Szczecinie.
W ramach działalności dydaktycznej od 2006 r. prowadzę cykl wykładów z metrologii oraz metrologii i systemów pomiarowych na większości kierunków studiów realizowanych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie. Ponadto prowadzę/prowadziłem zajęcia związane z pomiarami błędów geometrycznych i kinematycznych obrabiarek, trójkoordynatową techniką pomiarową, projektowaniem maszyn, grafiką komputerową, obliczeniami inżynierskimi CAE, modelowaniem w systemach CAD, informatyką oraz miernictwem warsztatowym.
Od 2007 r. jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. W 2008 r. zostałem powołany na opiekuna II roku studiów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Jako zaprzysiężony biegły sądowy w zakresie maszyn i urządzeń technologicznych oraz metrologii wielkości geometrycznych (długości i kąta), w latach 2010÷2014, służyłem udzielaniem eksperckich opinii przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Pełniąc funkcję redaktora tematycznego, od 2014 r. pomagam w opracowaniu artykułów do kwartalnika Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji

Informacje w bazie OPI